انواع ریسندگی

/
هدف مشترک در عملیات ریسندگی در کنارهم قرار گرفتن الیاف و تولید نخ م…

مهاجرت الیاف در نخ های ریسیده شده کامپکت

/
در ماشین ریسندگی رینگ برای تولید نخ کامپکت از سیستم فشرده سازی ب…

سیستم ریسندگی نیمه فاستونی تاو به تاپس

/
تاو و تاپس الیافی که به طور متداول در سیستم ریسندگی نیمه فاست…

سیستم ریسندگی رینگ

/
سیستم ریسندگی رینگ از دیرباز برای تولید نخ در سیستم ریسندگی ا…

آشنایی با چند نوع ریسندگی

/
هدف مشترک در تمام ریسندگی تولید نخ و در کنارهم قرار گرفتن الیا…

ریسندگی پشم

/
  برای ریسندگی پشم  در آغاز الیاف رنگی و سفید منتقل می‌شود بر…

تمیز کردن الیاف ورودی ریسندگی

/
تمیز کردن الیاف نساجی برای ریسندگی و ورود به مرحله حلاجی: ه…

تعریفی از ریسندگی

/
ریسندگی: ریسندگی مجموع عملیات ضروری برای تبدیل الیاف به نخ. نخ…

مراحل ریسندگی

/
مراحل ریسندگی: مرحله اول : آماده سازی مواد اولیه بازکرد…