پیشینه ی رنگ رزی و نقش بندی روی پارچه

/
تاریخچه رنگرزی رنگ رزی و چاپ نخ ها و پارچه ها از قدیم الایام …

رنگرزی پارچه

/
رنگرزی پارچه پارچه های خروجی از از دستگاه بافندگی و تریکو بافی…