فرایند رنگرزی نخ فرش دستبافت ایرانی به روش سنتی با گیاه و حشرات

/
قرن های متمادی است که بافت فرش وابسته به موادی است که در یک محل خاص…

رنگرزی نخ

/
رنگرزی نخ: نخ را میتوان به شکل کلاف و یا بوبین رنگ کرد. رنگرز…