آشنایی با ماشین تمام تاب یا رینگ بخش اول

/
ماشین تمام تاب یا رینگ ؛ در مسیر تبدیل الیاف از صورت عدل به نخ ، در …

روش هاس سنتی چاپ پارچه

/
چاپ مقاوم به وسیله مواد مقاوم کننده (باتیک) این نوع چاپ که قد…

شناخت اولیه ماشین بافندگی

/
یک پارچه معمولی تاری پودی از دو دسته نخ تشکیل شده است که به صورت …

ماشین بوبین پیچ

/
با توجه به اهدافی که برای بوبین پیچی در نظر گرفته شده، لازم است ن…

ماشین تکمیل خار زنی

/
منظور از خارزنی بیرون آوردن انتهای الیاف از نخ های پارچه، و پرز…

ماشین تکمیل استنتر ( خشک کن )

/
استنتر دستگاهی است که از آن برای تکمیل پارچه هایی با عرض ب…

ماشین های بافندگی بی ماکو

/
ماشین های بافندگی با ماکو به علت جرم و وزن زیاد ماکو و ماسوره که …

عملیات تکمیل کالاهای نساجی

/
کلیه عملیاتی که خواص مطلوب یک کالا را با توجه به کاربرد کالا ا…

ماشین بوبین پیچ

/
با توجه به اهدافی که برای بوبین پیچی در نظر گرفته شده، لازم است ن…

آشنایی با ماشین تمام تاب یا رینگ بخش اول

/
ماشین تمام تاب یا رینگ ؛ در مسیر تبدیل الیاف از صورت عدل به نخ ، در …