نوشته‌ها

ماشین تکمیل خار زنی

/
منظور از خارزنی بیرون آوردن انتهای الیاف از نخ های پارچه، و پرز…

عملیات تکمیل کالاهای نساجی

/
کلیه عملیاتی که خواص مطلوب یک کالا را با توجه به کاربرد کالا ا…

تکمیل ضد لک

/
این دسته از مواد ها به دو گروه فعال و آزاد سازنده چرک تقسیم می…

مواد رنگزای طبیعی

/
  رنگرزی سنتی با وجود تفاوت های که در مناطق مختلف وجود …

مشکلات رنگرزی ابریشم

/
رنگرزی ابریشم یک فرآیند مهم و پیچیده و در عین حال ظریف است، که دان…

تکمیل های شیمیایی

/
در تکمیل های شیمیایی از یک یا چندین نوع مواد شیمیایی استفاده می…

روش های تکمیل نساجی و انواع تکمیل

/
عملیات تکمیل در مجاورت رطوبت، دما و فشار معمولا به سه روش انج…

کوتاه و مختصر راجب تکمیل کالای نساجی

/
به مجموعه عملیات و مراحل  انجام شده بر روی پارچه باهدف بالا بردن…

تکمیل های مکانیکی:

/
خار زنی: عملی است مکانیکی که عبارت است از خار زدن سطح پارچه ب…

عملیات پرزسوزی در تکمیل

/
پرز سوزی در تکمیل پارچه: منظور از پرز انتهای الیاف است که س…