نوشته‌ها

ماشین بوبین پیچ

/
با توجه به اهدافی که برای بوبین پیچی در نظر گرفته شده، لازم است ن…

ماشین های بافندگی بی ماکو

/
ماشین های بافندگی با ماکو به علت جرم و وزن زیاد ماکو و ماسوره که …

ماشین بوبین پیچ

/
با توجه به اهدافی که برای بوبین پیچی در نظر گرفته شده، لازم است ن…