مواد اولیه نساجی

/
به طور کلی مواد اولیه نساجی شامل انواع الیاف نساجی طبیعی و مصنوعی، رن…

شناخت برخی از ماشین های بافندگی

/
ماشینهای بافندگی با سیستم پود گذاری معمولی: در این ماشین ها پو…

نیاز های چرخه صنعت نساجی

/
همانطور که در تاریخچه نساجی اشاره شد این صنعت مانند اغلب صنای…

ماشین های مرسریزه

/
ماشین های مرسریزه پارچه معمولا به دو دسته تقسیم میشوند: ما…

تجهیزات بافت پارچه حلقوی پودی

/
طبقه بندی ماشین آلات برای تولید پارچه حلقوی پودی: ماشین های حلقوی پ…

ماشین آلات و نجهیزات رنگرزی

/
ماشین آلات و تجهیزات رنگرزی وینچ : پارچه های به هم دوخته …

ماشین پرزسوز و نحوه کارکرد آن

/
منظور از پرز ، انتهای الیاف است که سر از سطح نخ در آورده و مت…

آشنایی با ماشین تمام تاب یا رینگ

/
ماشین تمام تاب یا رینگ ؛ در مسیر تبدیل الیاف از صورت عدل به نخ ، در …

نگاهی بر نساجی سنتی استان یزد

/
مقدمه‌ای برنساجی سنتی: كارگاههای مختصر و نمور و و نیمه تاریك،…

فرآیند تولید پارچه

/
به طور کلی برای تولید پارچه سه مرحله وجود دارد. مرحله اول در تولی…