ماشین تکمیل خار زنی

منظور از خارزنی بیرون آوردن انتهای الیاف از نخ های پارچه، و پرز دار کردن آن است، به این ترتیب انتهای الیاف سطح پارچه را پوشش داده و علاوه بر نرم تر کردن زیر دست، مقدار هوای محبوس را افزایش داده و در نتیجه قدرت عایق بندی گرمایی پارچه را به مقدار قابل توجهی افزایش میدهد. سطح مویی حاصل از خار زنی ظاهر بعضی از پارچه ها را بهتر نموده و همچنین بعضی از عیوب را میپوشاند.
پارچه هایی که برای خار زنی در نظر گرفته میشوند باید از نخ هایی بافته شده باشند که تاب کمی داشته باشند، تا انتهای الیاف، با نیروی کمی بیرون آورده شوند. وجود کمی روغن همراه نخ ها به آسانی خار زنی کمک میکند. پارچه را میتوان از یک یا دو رو خار زد.
ماشین خار زنی از یک سیلندر اصلی تشکیل شده است که دور آن را غلتک های کوچکی با طول مساوی احاطه کرده اند. تعداد این غلتک ها ممکن است بین ۲۴ تا ۳۰ عدد تغییر کند.در ابتدا سطح غلتک های خار زنی با بوته های خار پوشانده میشد ولی در ماشین های امروزی و جدید سوزن های ویژه جانشین بوته خار گردیده است.
قسمت های دیگر ماشین خار زنی را غلتک های تغذیه، غلتک های راهنما، غلتک های بالابرنده تنش و قیچی تشکیل میدهد. سیلندر حرکت خود را از شفت اصلی گرفته و غلتک های خار زن حرکت خود از از تسمه هایی که با دو سر انها در تماس میباشند، میگیرد.


پوشش غلتک های خار زن، معمولا نوار های سوزنی به عرض یک اینچ میباشد که به دور غلتک پیچیده میشوند و به عنوان پایه معمولا از سه لایه پارچه به هم چسبیده شده که با عملیاتی اثر رطوبت روی آن کاهش پیدا کرده است استفاده میگردد.
پارچه های پشمی در مقایسه با پارچه های فاستونی بیشتر خار زده میشوند. ماشین های خارزنی ممکن است از نوع تک یا دوبله باشد.در ماشین های از نوع تک جهت حرکت غلتک های خار زن مخالف جهت حرکت سیلندر اصلی است در ضمن جهت نوک سوزن ها در جهت حرکت غلتک خار زن است.
شدت خار زنی بستگی به سرعت های نسبی پارچه و غلتک های خار زن داردو برای کسب اثر خار زنی باید سرعت خطی غلتک های خار زن بیش از سرعت پارچه باشد. و با ازدیاد سرعت سطحی غلتک های خارزن شدت خارزنی هم افزایش می یابد. بر خلاف ماشین های تک که در آن جهت حرکت پارچه مخالف حرکت سیلندر اصلی میباشد در ماشین دوبله که همچنین برای خار زنی پارچه های پشمی و مخصوصا پتویی مورد استفاده قرار میگیرد، پارچه و سیلندر اصلی جهت حرکت مشابه دارند و جهت حرکت آنها مخالف غلتک های خارزن میباشد.
اثر کسب شده از عملیات خار زنی به ترکیب و ساختمان پارچه و شرایط خار زنی بستگی دارد و به طور کلی پارچه هایی با بافت کم تراکم راحت تر خار زده میشوند.
عیوب خار زنی:
رگه: علت به وجود اومدن رگه وجود تنش نایکنواخت در نخ های تار یا پود میباشد.
لبه های معیوب: طراحی بد لبه و یا پیچ خوردن آن باعث ایجاد این عیب مشود.
پرز نایکنواخت: وجود این عیب به دلیل خار زنی خیلی سریع میباشد.
کاهش استحکام پارچه: خار زدن بیش از حد باعث کاهش استحکام مخصوصا در جهت پود میشود.
خارزنی نایکنواخت: این عیب به علت توزیع نا برابر رطوبت و مواد کمکی میباشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *