آشنایی با ماشین تمام تاب یا رینگ بخش اول

ماشین تمام تاب یا رینگ ؛ در مسیر تبدیل الیاف از صورت عدل به نخ ، در آخرین مرحله از قسمت ریسندگی ، به ماشین تمام تاب یا رینگ می رسیم . استفاده از این ماشین به منظور تولید نخ با مشخصات مورد نظر از قبیل استحکام ، ضخامت و تاب میباشد . در این ماشین بوبین ھای بدست آمده از ماشین فلایر ؛ بعنوان خوراک مورد استفاده قرار گرفته ، تبدیل به نخ می گردند. بنابراین کار ماشین تمام تاب ، تبدیل نیمچه نخ به نخ تابیده است که با توجه به نوع الیاف و کاربرد آن ، کشیده و تابیده می شود تا نخی با نمره مورد نیاز بدست آید.

اعمالی که در ماشین تمام تاب انجام می شود

: الف) کشیدن ونازک کردن نیمچه نخ تا حدود مورد نظر

ب) تاب دادن نخ

ج) پیچیدن نخ حاصل روی ماسوره یا قرقره

قسمت ھای اصلی ماشین تمام تاب ۱ .قسمت خوراک دھنده یا تغذیه

۲ .قسمت کشش

۳ .قسمت تولید قسمت خوراک دھنده شامل قفسه یا جایگاه بوبین ھای نیمچه نخ است که بصورت ریل در قسمت بالای ماشین نصب شده و روی ریل نگھدارنده بوبین ھا قرار دارد و بوبین ھا با کشیدن نیمچه نخ براحتی در جایگاه خود می چرخند و عمل تغذیه انجام می شود.

قسمت کشش شامل غلتکھای کشش است و عمل کشش دادن و نازک کردن نی قسمت محصول دھنده شامل راھنمای نخ ، صفحه رینگ ھا، شیطانک، دوک ، صفحات جدا کننده، بالن گیر و محرک دوکھا میباشد

. مراحل تولید نخ در ماشین تمام تاب شمای کلی ؛

نیمچه نخ ھا از بوبین باز شده ، پس از عبور از راھنما ، وارد منطقه کشش می شوند . در منطقه کشش به مقدار نیاز عمل کشش صورت گرفته ، از بین غلتکھای جلو خارج میگردد و بعد از گرفتن تاب لازم و عبور از راھنمای نخ به در قرقره پیچیده می شود.

قطعات مختلف تشکیل دھنده ماشین تاب و انتقال حرکت : در ماشین ریسندگی تمام تاب ، حرکت موتر مستقیما به محور اصلی داده می شود . این محور ، تقریبا مساوی طول ماشین بوده ، حرکت را به دوکدھا و سایر قسمت ھای ماشین منتقل می کند. سیستم ھای کشش در ماشین تمام تاب در ماشین ھای تمام تاب عمل کشش بوسیله غلتک ھای کشش صورت میگیرد و در اثر اختلاف سرعت خطی که دارند یعنی غلتک ھای جلویی با سرعت بیشتری نسبت به غلتک ھای عقبی می گردند ، کشش به وجود می آید . در کارخانجات ، غالبا در ماشین ھای ریسندگی کششھای کاملا متفاوتی به الیاف داده می شود به همین دلیل کارخانجات ماشین سازی قسمت ھای کشش را با دنده ھای قابل تعویض درست می کنند تا کشش ھا مختلفی را بتوانند مورد استفاده قرار دھند. در سیستم ھای کشش امروزی از نوار    Apron استفاده می شود . بدین ترتیب ، راندمان کشش افزایش یافته ، نخ یکنواخت تری تولید می گردد. غلتک ھای کشش زیر ، حرکت خود را به وسیله چرخ دنده ھای رابط ، از الکتروموتور می گیرند و غلتک ھای رویی در اثر تماس با غلتک ھای زیر گردش می کنند و برای انجام عمل کشش، غلتک ھای رویی به وسیله مکانیزم ھای مخصوصی به غلتک ھای زیر فشرده می شوند.

نیروی فشار به غلتک ھای کشش : فشار لازم برای دو غلتک به وسیله فنر یا ھوای فشردی ایجاد میشود. پیدایش بازوھای اھرمی و عملکردخوب آنھا ، باعث منسوخ شدن غلتک ھای سنگین و سیستم فشار وزنه ایی گردیده است.مچه نخ را انجام می دھد.

غلتک ھای کشش زیر ، حرکت خود را به وسیله چرخ دنده ھای رابط ، از الکتروموتور می گیرند و غلتک ھای رویی در اثر تماس با غلتک ھای زیر گردش می کنند و برای انجام عمل کشش، غلتک ھای رویی به وسیله مکانیزم ھای مخصوصی به غلتک ھای زیر فشرده می شوند.

نیروی فشار به غلتک ھای کشش : فشار لازم برای دو غلتک به وسیله فنر یا ھوای فشردی ایجاد میشود. پیدایش بازوھای اھرمی و عملکردخوب آنھا ، باعث منسوخ شدن غلتک ھای سنگین و سیستم فشار وزنه ایی گردیده است.

در بعضی از سیستم ھا فشار به وسیله نیروی مغناطیسی ایجاد می شود . کاربرد نوعی آھنربا در غلتک ھای بالایی موجب فشرده شدن آنھا به غلتک ھای پایینی می گردد . و در برخی دیگر از سیستم مغناطیس دایم در غلتکھای توخالی بهره گرفته می شود.

لوله مکنده : این لوله در قسمت زیر غلتکھای کشش جلو و در طول ماشین قرار گرفته است و با سوراخ ھایی که روی آن تعبیه شده ھمواره مکش ھوا در آن وجود دارد . در موقع پارگی نخ ، الیاف خارج شده از غلتک ھای جلو که ھدایت آنھا به قرقره امکان ندارد ، به وسیله این لوله گرفته شده و در قسمت ضایعات جمع آوری می شود و در نتیجه مانع پیچیدن الیاف به دور غلتکھا می گردد. تمیز کننده ھای قسمت کشش غلتکھای کشش لازم است بطور مداوم تمیز کاری شوند ، زیرا الیاف کوتاه وپرزھای پنبه اگر روی غلتک بچسبند و تمیز نشوند باعث نایکنواختی نخ ھا می گردند. عمل تمیزکاری بطور مداوم به وسیله مکنده ھا و غلتک ھای ماھوتی انجام می گیرد . غلتکھای تمیز کننده با نمد یا ماھوت روکش شده ، مستقیما رپی غلتک ھای فشار قرار می گیرند. اگر غلتکھا اشکالی نداشته باشند ، الیاف کوتاه وپرزھای پنبه که به وسیله غلتکھا گرفته شده و به آن چسبیده اند براحتی به غلتک ماھوتی چسبیده و غلتکھای فشار ھمیشه تمیز می مانند.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *